WOMEN
WOMEN

Komodo SR White
Komodo SR White
Regular price CHF 239.00
Tiffany STX White/Grey
Tiffany STX White/Grey
Regular price CHF 279.00
Electra SR White/Grey
Electra SR White/Grey
Regular price CHF 259.00
Emma White
Emma White
Regular price CHF 239.00
Dynamo II SR W White
Dynamo II SR W White
Regular price CHF 259.00
Tina II White Silver
Tina II White Silver
Regular price CHF 259.00
Sydney White
Sydney White
Regular price CHF 259.00
Waikiki Ice Cream
Waikiki Ice Cream
Sale price Regular price CHF 99.00 – 64%
Berlin II Plum
Berlin II Plum
Sale price Regular price CHF 99.00 – 61%
ID Cairo II White
ID Cairo II White
Regular price CHF 239.00
Dynamo SR White W
Dynamo SR White W
Regular price CHF 259.00
IQ ESD W White
IQ ESD W White
Regular price CHF 229.00

Recommended care products for your Joya shoes

Natural Leather Care
Natural Leather Care
Regular price CHF 16.30
Ecological Shoe Sponge
Ecological Shoe Sponge
Regular price CHF 1.90
Foot & Shoe Deo
Foot & Shoe Deo
Regular price CHF 19.90
Leather & Textile Cleaner
Leather & Textile Cleaner
Regular price CHF 16.30