WOMEN
WOMEN

Tiffany STX White/Grey
Tiffany STX White/Grey
Regular price CHF 279.00
Komodo SR White
Komodo SR White
Regular price CHF 239.00
Electra SR White/Grey
Electra SR White/Grey
Regular price CHF 259.00
Emma White
Emma White
Regular price CHF 239.00
Dynamo II SR W White
Dynamo II SR W White
Regular price CHF 259.00
Tina II White/Silver
Tina II White/Silver
Regular price CHF 259.00
Sydney White
Sydney White
Sale price Regular price CHF 149.00 – 42%
Waikiki Ice Cream
Waikiki Ice Cream
Sale price Regular price CHF 99.00 – 64%
ID Cairo II White
ID Cairo II White
Regular price CHF 239.00
IQ ESD W White
IQ ESD W White
Regular price CHF 229.00
ID Casual W White
ID Casual W White
Sale price Regular price CHF 159.00 – 43%
Dynamo III SR W White
Dynamo III SR W White
Regular price CHF 259.00
Dynamo SR White W
Dynamo SR White W
Sale price Regular price CHF 99.00 – 61%

Recommended care products for your Joya shoes

Natural Leather Care
Natural Leather Care
Regular price CHF 16.30
Foot & Shoe Deo
Foot & Shoe Deo
Regular price CHF 19.90
Leather & Textile Cleaner
Leather & Textile Cleaner
Regular price CHF 16.30
Shoe Care Set SMALL
Shoe Care Set SMALL
Sale price Regular price CHF 16.90 – 7%

Get a CHF. 5 voucher - Subscribe to Joya newsletter now